2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

NĂM 2017: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (tải về file pdf)

      Thực hiện: Phòng Tin học và Thống kê