6. Khác 6. Khác

6. Khác
BHG - Sáng 11.10, tại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi gặp mặt, chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nhân trên địa bàn tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.
Hiện nay, việc cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14. Trong đó, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tương tác, tìm kiếm và tiếp cận một cách toàn diện các chương trình, dịch vụ hỗ trợ là rất cẩn thiết cho các doanh nghiệp.
Hôm nay (9/9), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
CTTĐT – Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 17/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung triển khai cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Ngày 11/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TU về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.
Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế; trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Luật Hỗ trợ DNNVV quy định 02 nhóm nội dung hỗ trợ DNNVV chủ yếu sau: