THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố TTHC của ngành tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tải vể file PDF Quyết định.     Tải vể file PDF phụ lục.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

07. Mua quyển hóa đơn

 

Mã thủ tục: 1.005434

Tên thủ tục: Mua quyển hóa đơn

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh - huyện

2. Lĩnh vực:  Quản lý Giá và Công sản

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn có văn bản đề nghị mua hóa đơn, gửi đến cơ quan tài chính (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) nơi đơn vị đóng trụ sở.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa cấp huyện hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

SốTT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

 

Bản sao chứng thực bản giấy hoặc Bản sao chứng thực điện tử

01

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn trực tiếp phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể:

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này.

 

Hồ sơ: 01 bộ

 

 

 

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC

Bước 1: Sở Tài chính  hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và  kiểm tra, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị (đối với trường hợp mua hóa đơn lần đầu) hoặc căn cứ vào tình hình quản lý sử dụng hóa đơn lần trước của đơn vị để xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán (đối với trường hợp mua hóa đơn các lần tiếp theo).

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hoặc  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa cấp huyện.

Kết quả giải quyết:

SốTT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Quyển hóa đơn

 

Bản chính văn bản giấy

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 05  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Theo thực tế tại địa phương: 02  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức xử lý bán tài sản công

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp:

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài chính

7

Phí, lệ phí (nếu có): Không

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
  • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính.