Thông báo Thông báo

V/v tăng cường khai thác kho dữ liệu thu chi NSNN

V/v tăng cường khai thác kho dữ liệu thu chi NSNN

Văn bản số 8375 ngày 22/7/2019 của Bộ Tài chính về chỉ đạo tăng cường khai thác kho dữ liệu thu chi NSNN ( tải về )


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường