Ứng dụng Công nghệ thông tin Ứng dụng Công nghệ thông tin

Chứng chỉ tin học A, B, C có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ CNTT cơ bản

BHG - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng nhiều cán bộ công chức, viên chức đã có chứng chỉ tin học A, B, C nhưng vẫn phải tham gia thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Trước tình trạng trên, ngày 7.8, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 950/SGDĐT-GDTX-CN về việc tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) ứng dụng CNTT vào trong công việc. Ảnh: Huy Ba

Công văn đề nghị các đơn vị truyền đạt đầy đủ nội dung Văn bản số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03.8.2016 của Bộ GD&ĐT về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Văn bản số 2467/UBND-KGVX ngày 27.6.2017 của UBND tỉnh về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho toàn thể các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Trong đó cần nhấn mạnh nội dung của Văn bản: "Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản".

Công văn cũng nêu rõ không ép buộc cán bộ công chức, viên chức tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, việc tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải do nhu cầu tự nguyện của các cá nhân.

Lê Lâm

Nguồn: Báo Hà Giang


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường