Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chủ trì họp về tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019

CTTĐT - Chiều 01/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chủ trì họp về tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019. Dự họp có các đơn vị có dự án vốn đầu tư trong nước: Ban quản lý (BQL) dự án ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh UBND các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình. Các đơn vị có dự án vốn nước ngoài: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, BQL dự án ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh, BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, BQL dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh, BQL dự án cấp, thoát nước tỉnh;Ban Điều phối Chương trình CPRP, Trung tâm nước sạch và vệ sinh MTNT. Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế; UBND huyện Xín Mần, Quản Bạ, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang; lãnh đạo Sở Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu Kết luận cuộc họp.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 21 chương trình/dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai thực hiện. Hầu hết các chương trình/dự án được triển khai thực hiện đúng kế hoạch và hồ sơ phê duyệt. Kế hoạch năm 2019 được giao là 866,630 tỷ đồng, trong đó vốn ODA và vốn vay ưu đãi là 794,355 tỷ đồng. Kết quả giải ngân tính đến 30/10/2019 đạt 30% số vốn kế hoạch giao, trong đó vốn đối ứng là 35,014 tỷ đồng; vốn ODA là 224,986 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, mặc dù các ngành, cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, tuy nhiên, một số chương trình/dự án gặp phải không ít khó khăn, đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn như: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, khởi công mới năm 2019, thiếu vốn đối ứng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Dự án Phát triển đa mục tiêu cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo thuộc huyện Xín Mần, do Hiệp định chưa được Chủ tịch nước phê chuẩn và khi triển khai thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế và giám sát được sử dụng vốn ODA. Do vậy sẽ không giải ngân được số vốn đối ứng được giao. Chương trình phát triển các Đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Hà Giang, do thời gian đánh giá hồ sơ từ phía nhà tài trợ kéo dài, công tác thẩm định, phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ phải thực hiện nhiều lần, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện. Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, thủ tục thanh toán vốn ODA mất nhiều thời gian…Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc, các đại biểu đề xuất giải pháp   tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình/dự án để công tác giải ngân đúng tiến độ và đảm bảo theo quy định…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019 của các chương trình/dự án trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trên quan điểm chung, chủ đầu tư phải tập trung, trách nhiệm cao nhất để giải ngân hết nguồn vốn được giao trong điều kiện tỉnh Hà Giang còn nhiều khó khăn. Đối với các dự án vốn đầu tư công, mặc dù tiến độ triển khai chương trình/dự án tương đối đảm bảo, tuy nhiên yêu cầu các BQL tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời lập Kế hoạch, biểu đồ tiến độ thi công và giải ngân thanh toán vốn năm 2019 đối với từng công trình, dự án và các công trình có vốn từ 1 tỷ đồng trở lên. Yêu cầu các chủ dự án triển khai nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, giai đoạn chương trình/dự án, song song với việc hoàn thành hồ sơ quyết toán theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đối với các dự án vốn nước ngoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các chủ dự án tiến hành kiểm tra, rà soát, củng cố năng lực của BQL cụ thể để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Yêu cầu các chủ dự án rà soát, đánh giá dứt điểm tình hình tiến độ triển khai, báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, tổng nguồn vốn được giao? số vốn đã giải ngân? đánh giá khả năng giải ngân năm 2019? số vốn không giải ngân được…Bên cạnh đó, đối với dự án đã triển khai, yêu cầu lập Kế hoạch, biểu đồ tiến độ thi công và giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh…

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Tác giả: Hồng Minh       

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường