Thông báo Thông báo

V/v Cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA - tháng 11/2019

Văn bản số 1074/THTK-CGHT ngày 06/11/2019 của Cục Tin học và thống kê tài chính, Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA

Tải Văn bản 2213/STC-THTK ngày 15/11/2019 của Sở Tài chính về triển khai Văn bản số 1074/THTK-CGHT - Tải về

Tải Văn bản số 1074/THTK-CGHT ngày 06/11/2019 - Tải về

https://ttcg.mof.gov.vn - Liên kết Tải phần mềm KTXA - Tải về

Hỗ trợ tại địa phương: Phòng Tin học và thống kê, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

ĐT: 0219.3862490

Email: stchagiang@mof.gov.vn

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường