Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề

BHG - Sáng 4.5, UBND tỉnh phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020" tại 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020"; đánh giá việc quản lý và sử dụng kinh phí của hai Chương trình, phạm vi kiểm toán từ năm 2019 và các thời kỳ trước. Theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND 2 huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì về việc sử dụng quản lý các khoản thu, chi ngân sách; việc tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình; tình hình thực hiện mục tiêu chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của hai chương trình... thời gian kiểm toán dự kiến trong 20 ngày.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề tại Hà Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã đề xuất phương án làm việc; công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương để phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm toán tại tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đồng tình với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, thông qua đó sẽ giúp địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh là cơ quan đầu mối trực tiếp phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình đoàn Kiểm toán Nhà nước làm việc, tỉnh Hà Giang cam kết phối hợp chặt chẽ với đoàn để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm toán về việc thực hiện Chuyên đề Chương trình kiểm toán. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành của tỉnh, các huyện được kiểm toán có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho đoàn Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phân công lãnh đạo, bố trí cán bộ để làm việc với đoàn. Trong quá trình kiểm toán, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời thông tin với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực UBND tỉnh, nhằm làm rõ các nội dung liên quan mà đoàn kiểm toán quan tâm.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Nguồn Báo Hà Giang

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường