Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CTTĐT - Ngày 25/8/2020, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề). Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm đồng chí Ngô Xuân Nam, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (chuyên trách) do chuyển công tác mới và bầu đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, nguyên Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII (chuyên trách) với kết quả đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng Thường trực HĐND – UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư   trình bày 05 tờ trình, gồm: Tờ trình thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý; Tờ trình thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý; Tờ trình về việc   điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Hà Giang; Tờ trình phân bổ, giao chi tiết nguồn vốn dự phòng đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di chuyển Trung tâm phát sóng Phát thanh truyền hình Núi Cấm.

Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Thị Hồng Yên đã trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu thảo luận.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và qua nghiên cứu các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, đa số các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí cao với báo cáo kết quả thẩm tra của Ban. Trong Kỳ họp có 13 lượt đại biểu tham gia ý kiến trong đó có 09 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 04 ý kiến giải trình, làm rõ của UBND tỉnh và các ngành về một số nội dung như: Đối với dự án di chuyển Trung tâm phát sóng phát thanh truyền hình Núi Cấm cần làm rõ tính cấp thiết và mục tiêu đầu tư dự án, hiệu quả đầu tư, sự ảnh hưởng của chất lượng sóng phát thanh truyền hình trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án; Đối với dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2020 có ý kiến đề nghị cần ghi rõ, xác định chính xác tên gọi và địa điểm đầu tư xây dựng các công trình; đề nghị UBND tỉnh   quan tâm đến việc phân bổ ngân sách cho phù hợp nhu cầu thực tế của các địa phương; Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị sau khi HĐND tỉnh cho chủ trương, đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào danh mục các công trình khởi công mới năm 2020 thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019;...

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung.

Qua thảo luận và trả lời làm rõ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí và biểu quyết thông qua 07 nghị quyết (gồm 05 nghị quyết chuyên đề và 02 nghị quyết về công tác cán bộ).

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Kết thúc Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thay mặt HĐND tỉnh đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT-TU ngày 31/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe và cuộc sống an toàn cho toàn thể nhân dân trên địa bàn; Đối với các nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp, giao UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai lập, thẩm định và phê duyệt, các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các công trình được khởi công xây dựng trong năm 2020, hoàn thành chậm nhất trong năm 2021; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Nguồn: CTTĐT tỉnh Hà Giang     

Tác giả: Hoàng Huyền - Lan Phương


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường