Thông báo Thông báo

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá 42 xe ô tô thanh lý

Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang v/v Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá 42 xe ô tô thanh lý (tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường