Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính Hà Giang năm 2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sở Tài chính Hà Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm đánh giá kết quả Thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức về quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với thủ trưởng cơ quan và  hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2020 và đây cũng là dịp để cán bộ công chức bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong ban giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Sở Tài chính.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo về các báo cáo tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở, phong trào thi đua năm 2020 và chương trình công tác công đoàn năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân. Nhìn chung, năm 2020 do tình hình dịch bệnh, thiên tai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và công tác quản lý, điều hành ngân sách. Tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Tài chính công tác điều hành tài chính ngân sách đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu NSNN trên địa bàn đạt 2.525 tỷ đồng, tăng 31,9% dự toán TW giao và bằng 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 9,3% so với thực hiện năm 2019. Chi ngân sách địa phương ước đạt 15.949 tỷ đồng = 99,9% KH. Chủ động cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh so với dự toán đầu năm như: phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19; bố trí đầy đủ, kịp thời chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ trong khi chờ TW hỗ trợ kinh phí; chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách an sinh xã hội đặc biệt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công.

          Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, cán bộ, công chức, lao động Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả có 26 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 30 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 100% số phòng đạt danh hiệu tập thể đạt Lao động tiên tiến; Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho 1 cá nhân, Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba cho 3 cá nhân, Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân. Đề Nghị UBND tỉnh công nhân danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh " cho 8 cá nhân thuộc văn phòng Sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Tài chính ngân sách giai đoạn 2018 – 2020; Đề Nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc văn phòng Sở đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2019 - 2020; Đề Nghị Bộ tài chính tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc văn phòng Sở đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2019 – 2020.

          Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị; các ý kiến tham gia góp ý về phương hướng thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2021 và đề xuất liên quan đến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong năm 2021. Cán bộ, công chức cũng được nghe nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của người đứng đầu cơ quan và của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội Nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cán bộ, công chức Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, Sở Tài chính sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đã đề ra.

Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị

Hoàn thành lễ ký kết giao ước thi đua

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua  giữa lãnh đạo Sở - Công đoàn cùng các phòng, ban chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021.

Tác giả: Nguyễn Thái Mẫn - Phòng Tin học và Thống kê

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường