Thông báo Thông báo

Thông báo số 585/TB-STC ngày 31/12/2020 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục thi hành án dân sự chuyển giao

Thông báo số 585/TB-STC ngày 31/12/2020 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục thi hành án dân sự chuyển giao (Tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường