Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài chính tỉnh Hà Giang năm 2021

CTTĐT – Chiều ngày 08/01, tại trụ sở UBND tỉnh, các cơ quan trong khối Tài chính tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành, Chủ tịch và Trưởng phòng Tài chính các huyện, thành phố.

Năm 2020, ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ trong tình hình rất khó khăn nhưng các cơ quan trong khối Tài chính đã tăng cường công tác phối hợp, tập trung thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Sau nỗ lực vượt bậc, chủ động thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu NSNN, kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt 16.651 tỷ đồng. Thu NSNN trên địa bàn đạt 2.529,7 tỷ đồng, tăng 33,4% so với dự toán TƯ giao và bằng 101,2% kế hoạch tỉnh giao, tăng 10,6% so với thực hiện năm 2019; trong đó, thu nội địa 2.275,6 tỷ đồng, tăng 33,3% so với kế hoạch TƯ giao và bằng 102,9% kế hoạch tỉnh giao, tăng 12,2% thực hiện thu năm 2019; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 184 tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán TƯ giao và bằng 68,1% dự toán tỉnh giao. Đặc biệt, chỉ trong tháng 12/2020, số thu nộp vào ngân sách đạt 526 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với tiến độ thu bình quân của 11 tháng đầu năm. Tổng giá trị kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh đạt 258,4 triệu USD, giảm 34,2% so với năm trước.

Cùng với đó, tín dụng tiếp tục được duy trì ở mức cao 8%/năm; đảm bảo cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế. Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong chi tiêu NSNN được tăng cường; chủ động cân đối, tiết kiệm triệt để chi NSNN, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược và các nhiệm vụ phát sinh trong năm, nhất là chi trả kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi hoạt động du lịch.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Huân Chương lao động cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân, tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt trên 97%; tăng cường đôn đốc, thu hồi tạm ứng vốn các dự án đầu tư số tiền 356,2 tỷ đồng; bố trí kịp thời kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ số tiền 311,5 tỷ đồng (tỉnh đã ứng trước 70% nguồn kinh phí NSTW hỗ trợ để kịp thời chi trả); bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 90,5 tỷ đồng; chi trả đầy đủ, kịp thời lương, chế độ chính sách, đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh sau Covid-19 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị khối ngành Tài chính đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định, kết quả đạt được nêu trên là rất lớn và quan trọng, đóng góp cho thành công chung của 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh : Bước vào năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng , năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 sẽ tác động lớn tới kết quả của cả giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan trong khối Tài chính trong tỉnh t ập trung triển khai thường xuyên, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý thu chi, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025). Tổ chức điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; các chính sách an sinh xã hội; các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chế độ, chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công; hoàn thành phân bổ và đôn đốc tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm 2021. Triển khai kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư công; cương quyết cắt giảm quy mô, hạng mục, dự án kéo dài, kém hiệu quả để tập trung nguồn lực tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục các giải pháp tăng trưởng tín dụng gắn với an toàn vốn; đẩy mạnh cải tiến, đổi mới quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm cho vay; công khai quy trình, thủ tục, điều kiện vay vốn; tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; đáp ứng tốt nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, quan tâm đồng hành cho vay các chính sách của tỉnh đã ban hành. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các hệ thống các Ngân hàng Thương mại đẩy mạnh phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ công qua ngân hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, các cấp, các ngành vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa đóng góp vào thành công của tỉnh trong năm 2021; tạo đà phát triển, thực hiện thắng lợi thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh, bền vững.

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Giang

Tác giả: Nguyễn Đoan     


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường