Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Ngày 28 tháng 1, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có Đồng chí Phùng Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, các đồng chí là cấp ủy các chi bộ, toàn thể đảng viên và người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phùng Thị Hoa yêu cầu các Chi, Đảng bộ nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đồng thời các đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi, Đảng bộ. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, việc tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng, kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

       Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; công tác quốc phòng an ninh;… phương hướng nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025.

        Sau Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, yêu cầu toàn thể các Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2021./.

Tin Bài: Nguyễn Thái Mẫn - Phòng Tin  học và Thống kê


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường