Thông báo Thông báo

Năm 2021: Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 22/7/2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

Năm 2021: Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 22/7/2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021 (Tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường