6. Khác 6. Khác

Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025

13/08/2021 14:00

 CTTĐT – Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 17/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung triển khai cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Ngày 11/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TU về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Với quan điểm, mục tiêu:

- Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài phù họp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triến kinh tế - xã hội.

- Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa đặc trưng.

- Chú trọng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chuyển đổi số để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên, có tác động lan tỏa vào các lĩnh vực có lợi thế so sánh gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Phấn đấu nâng bậc xếp hạng chỉ sổ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ bậc trung bình lên bậc khá và tiến tới là nằm trong tốp đầu cả nước.

- Thu hút tổng vốn đăng ký đầu tư thực hiện dự án khoảng 25.000 tỷ đồng (tốc độ tăng trung bình khoảng 6,5%/năm), trong đó tập trung thu hút từ 10 - 15 dự án có quy mô vốn đầu tư từ 500 tỷ/1 dự án trở lên; tổng vốn giải ngân thực hiện đạt trên 60% tổng vốn đăng ký; vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 5% tổng vốn đăng ký đầu tư (thu hút các dự án FDI vào khu kinh tế cửa khấu Thanh Thủy và các cửa khấu Xín Mần, Săm Pun...).

Về định hướng thu hút đầu tư:

Các lĩnh vực, địa bàn thu hút đầu tư:

- Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Thu hút các dự án đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa; ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao phát triển các vùng trồng nguyên liệu gắn với các sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng của tỉnh (chè, cam sành, mật ong, dược liệu, gỗ rừng trồng, cây ăn quả...). Địa bàn tập trung thu hút tại các huyện vùng thấp (Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình) và các huyện vùng cao núi đất (Hoàng Su Phì, Xín Mần).

- Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Thu hút các dự án phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc; các dự án du lịch nông nghiệp gắn với sản phấm hàng hóa đặc trưng của tỉnh; thu hút đầu tư hạ tầng du lịch (như các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các công trình thương mại, dịch vụ đa năng khác...) theo hướng tiếp cận các cụm, ngành du lịch của tỉnh. Địa bàn tập trung thu hút tại thành phố Hà Giang, huyện Bắc Mê, 04 huyện vùng cao nguyên đá (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ), 02 huyện vùng cao núi đất phía Tây (Hoàng Su Phì, Xín Mần); thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, logistics vào khu kinh tế cửa khấu quốc tế Thanh Thủy, cửa khẩu Xín Mần và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh gắn với hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Lĩnh vực công nghiệp: Thu hút các dự án đầu tư chế biến nông, lâm sản gắn với tham gia trồng rừng sản xuất và các sản phấm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, có công nghệ thân thiện môi trường, công nghiệp năng lượng, tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm góp phần vào công tác ứng phó với biển đổi khí hậu.

- Lĩnh vực hạ tầng đô thị: Thu hút các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị mới có hạ tầng đồng bộ hiện đại, các dự án hạ tầng đô thị thông minh tại thành phố Hà Giang, trung tâm các huyện, khu trung tâm các xã, thị trấn theo quy hoạch.

- Lĩnh vực khoa học, công nghệ: Thu hút các dự án đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu vào các lĩnh vực đột phá của tỉnh.

Đối tác ưu tiên thu hút đầu tư:

Đối với đối tác đầu tư nước ngoài:

Khuyến khích, thu hút các đối tác có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ có công nghệ tiên tiến, không ảnh hưởng tới môi trường và các dự án khác. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp FDI đê tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa, sản xuất.

Đối với đối tác đầu tư trong nước:

Thu hút các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư vào các lĩnh vực đột phá của tỉnh như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Khuyến khích doanh nghiệp ngoài tỉnh thành lập doanh nghiệp tại tỉnh để thực hiện dự án…

Chi tiết Nghị quyết xem tại: Nghị Quyết 13 về THĐT.pdf Nghị Quyết 13 TU.pdf

Tác giả: BTV

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường