Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh: Ngành Tài chính cần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, nắm chắc và dự báo tốt tình hình

Chiều 21.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ quan khối Tài chính, gồm: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng những tháng cuối năm 2021. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh  Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với các cơ quan khối Tài chính

Trong 9 tháng, dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid – 19, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, đảng bộ, chi bộ, thủ trưởng các cơ quan khối Tài chính đã nỗ lực lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách; xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công. Trong 9 tháng, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.529,4 tỷ đồng, đạt 81,9% dự toán T.Ư giao, 56,6% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương đạt 9.141 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 1.383 tỷ đồng, đạt 38,6%  kế hoạch; chi thường xuyên 6.485,4 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán. Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 180,1 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị các cơ quan khối Tài chính luôn xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng sự đoàn kết, thống nhất trong chi, đảng bộ; thay đổi quan điểm, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kịp thời ngăn chặn, hạn chế vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Tăng cường quán triệt các nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của T.Ư và tỉnh; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Quyết liệt trong kiểm soát các khoản chi Tăng cường nắm bắt tình hình và có giải pháp thu hút xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu. Chủ động tham mưu cho tỉnh trong điều hành thời kỳ ổn định ngân sách. Tham mưu cho tỉnh xây dựng các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn. Nắm bắt, dự tính, dự báo tốt tình hình, có những sáng kiến mới trong công tác tham mưu quản lý, điều hành, phân cấp quản lý thu ngân sách. Tăng cường phối hợp với các huyện, hỗ trợ địa phương trong thu - chi ngân sách, giải quyết tồn đọng trong quyết toán các dự án hoàn thành, tạm dừng, giãn hoãn thi công…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Các cơ quan ngành Tài chính cần tăng cường đào tạp, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khuyến khích cán bộ sáng tạo. Bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong đội ngũ lãnh đạo. Tích cực tham mưu cho tỉnh trong hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số hoạt động chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính thực chất, hiệu quả…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị tiếp tục tăng cường quán triệt các nghị quyết chuyên đề của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan ngành Tài chính, đảm bảo ổn định ngân sách, cân đối thu chi, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo các chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí chỉ rõ những hạn chế trong công tác tham mưu, khắc phục những tồn tại của các cơ quan. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tình hình dịch Covid – 19 còn rất phức tạp, các đơn vị trong khối cần phối hợp chặt chẽ, chia sẻ khó khăn, quyết tâm cùng hoàn thành nhiệm vụ, với phương châm đảm bảo ngân sách, tăng thu, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; chủ động làm trước, chuẩn bị kỹ, có tính dự báo cao, tham mưu xây dựng kế hoạch, mục tiêu thu chi năm 2022 chính xác. Quan tâm tổ chức triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết chuyên đề của T.Ư và của tỉnh bài bản, khoa học.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các đảng bộ cơ quan khối Tài chính

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Thường xuyên quan tâm công tác ổn định tư tưởng, chính trị cán bộ, đảng viên, không để cán bộ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm pháp luật. Chú ý luôn chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm. Hiện đại hóa nền hành chính theo hướng nhanh, gọn, chính xác, hài lòng người dân, doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm, gần gũi, nghiệp vụ tốt. Tập trung thu, rà soát các dư địa thu, các khoản nợ để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Rà soát, đánh giá các chính sách để có giải pháp sát thực thực tiễn. Tập trung giải ngân các nguồn vốn, nhưng kiểm soát chi tốt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, các cơ quan ngành Tài chính cần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, nắm chắc, dự báo tình hình tốt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp vị trí công tác cho cán bộ có thành tích, xứng đáng; muốn đánh giá cán bộ tốt phải giao việc khó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thảo luận tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh báo cáo công tác lãnh đạo 9 tháng các cơ quan khối Tài chính

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lưu Đức Công báo cáo thêm hình hình thu ngân sách

Cục trưởng Cục Hải quan Hoàng Cừ nêu khó khăn hoạt động xuất nhập khẩu do dịch Covid - 19

Nguồn: Báo Hà Giang


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường