Thông báo Thông báo

CV số 1853/STC-HCSN ngày 27/9/2021 của Sở Tài chính về tập huấn quy chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL theo NĐ số 60/2021-NĐ-CP

CV số 1853/STC-HCSN ngày 27/9/2021 của Sở Tài chính về tập huấn quy chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL theo NĐ số 60/2021-NĐ-CP - (Tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường