Thông báo Thông báo

Thông báo số 5023/TB-KBNN ngày 30/9/2021 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021

Thông báo số 5023/TB-KBNN ngày 30/9/2021 của Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021 - (Tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường