Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân đối với dự toán NSNN năm 2022

Nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng nắm bắt các thông tin về ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, Bộ Tài chính biên soạn và công khai "Báo cáo ngân sách dành cho công dân – Dự toán NSNN năm 2022" với các thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp biểu đồ, đồ họa.

"Báo cáo ngân sách dành cho công dân – Dự toán NSNN năm 2022" cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 5,4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 32-34% GDP.

Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về NSNN năm 2022 với dự toán thu NSNN là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,1%GDP; từ thuế, phí khoảng 12,7%GDP. Dự toán chi NSNN là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021. Cụ thể, dự toán chi đầu tư phát triển 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên 1.112,2 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 103,7 nghìn tỷ đồng, các khoản chi còn lại khác 42,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đưa ra một số biện pháp chủ yếu điều hành nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Bằng ngôn ngữ và hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ, Báo cáo giúp người dân bình thường, ngay cả những người nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách đều có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về NSNN.

"Báo cáo ngân sách dành cho công dân – Dự toán NSNN năm 2022" được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tải nội dung đính kèm (PDF)

 

Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tài chính

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường