Thông báo Thông báo

Công văn số 403/STC-GCS ngày 18/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản là nhà phụ trợ của Kho bạc nhà nước Hà Giang (lô 3, lô 4) – LẦN 4

Công văn số 403/STC-GCS ngày 18/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản là nhà phụ trợ của Kho bạc nhà nước Hà Giang (lô 3, lô 4) – LẦN 4. Tải về FILE PDF

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường