Thông báo Thông báo

Tham gia dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên

Công văn số 842/STC-HCSN ngày 24/05/2022 của Sở Tài chính về việc Tham gia dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên - Xem và tải về File PDF

Dự thảo Nghị quyết mức thu học phí - File DOC

Phụ biểu Nghị quyết mức thu học phí - File XLS

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường