Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Chi bộ 4 Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức đại hội điểm

Ngày 19/8/2022, Chi bộ 4 tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở Tài chính Hà Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Bộ – Giám đốc sở Tài chính; Đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng, ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Bí thư, phó bí thư, các chi bộ trực thuộc đảng bộ sở, trưởng các đoàn thể và toàn bộ đảng viên chi bộ 4.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới trong quản lý Nhà nước về hành chính, nhất là lĩnh vực quản lý Tài chính để đáp ứng sự phát triển của đất nước và phục tốt nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, cũng như để bắt kịp và hội nhập với kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Chi bộ 4 đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được kết quả cao: Tại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã Nghị quyết 9 chỉ tiêu. Kết quả thực hiện có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra. Đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt quy định 213/ QĐ- TW và quy định số 47/QĐ/TW TW  của Bộ Chính trị, cán bộ công chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; Thực hiện tốt cải cách hành chính; tham gia tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm

Các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ (Phòng Tài chính Đầu tư, Thanh tra Tài chính) thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc theo quy định của từng phòng; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Sở.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở Tài chính Hà Giang nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính đặc thù và yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục nhận thức rõ tính đặc thù của Phòng Tài chính Đầu tư, Thanh tra Tài chính để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với chi bộ và các phòng chuyên môn thuộc Sở. Mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ tham mưu, giúp việc, đặc biệt là bản lĩnh chính trị phát huy tính sáng tạo, tận tụy, thẳng thắn, trung thực; có phong cách làm việc khoa học, có khả năng bao quát; có khả năng phối hợp công tác với tổ chức, cá nhân liên quan, vận dụng công nghệ thông tin trong công việc để đạt được hiệu quả cao hơn.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các yêu cầu, tiêu chuẩn về cơ cấu nhân sự cấp ủy chi Bộ 4 theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ. Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy, Bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể Đồng chí Bùi Mạnh Tuyên trưởng phòng Tài chính Đầu tư được bầu chức danh Bí thư, Đồng chí Phan Hữu Hà Phó trưởng phòng phụ trách Thanh tra Tài chính được bầu chức danh phó Bí thư, Đồng chí Trần Trung Tuyến chuyên viên Thanh tra Tài chính được bầu vào ban chi ủy.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy cơ quan chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Kết thúc đại hội, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở Tài chính Hà Giang đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện: Nguyễn Thái Mẫn – Phòng Tài chính Đầu tư

 

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường