Thông báo Thông báo

CV số 347/STC-GCS ngày 09/3/2023 về việc mời cung cấp thông tin giá tài sản, trang thiết bị

Sở Tài chính Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa là tài sản, trang thiết bị công nghệ thông tin cung cấp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

CV số 347/STC-GCS ngày 09/3/2023 về việc mời cung cấp thông tin giá tài sản, trang thiết bị ( File PDF kèm theo)

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường