Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Hà Giang nhiệm kỳ 2023-2028

   Chiều ngày 30.3.2023, Công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Tài chính.

   Công đoàn cơ sở Sở Tài chính có tổng số 55 đoàn viên công đoàn được chia thành 08 tổ công đoàn. Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá những kết quả đã được, chỉ ra những hạn chế yếu kém, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2023, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

   Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCH nên Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

   Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được quan tâm đẩy mạnh, vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành CĐCS đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn. Cơ chế dân chủ tại cơ sở được đảm bảo. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động.

   Trước nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cán bộ, công chức viên chức, lao động Sở Tài chính Hà Giang luôn xác định việc hoàn thành công tác chuyên môn là nhiệm vụ then chốt, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Là lực lượng quan trọng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đoàn viên công đoàn tham gia tích cực, chủ động vào việc thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh, của Sở về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước ...; Cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian. Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

   Bên cạnh những thành tích đã đạt được nhiệm kỳ 2017-2023 vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Việc đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn còn hạn chế. Một số hoạt động phong trào chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa thu hút được nhiều đoàn viên tham gia như các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, tuổi đời của đoàn viên công đoàn Sở Tài chính tương đối cao, bình quân trên 43 tuổi do đó cũng hạn chế trong việc tham gia các hoạt động phong trào. Công tác thông tin báo cáo giữa các tổ công đoàn về tình hình đời sống của đoàn viên và gia đình với BCH Công đoàn đôi khi chưa được thường xuyên, nên còn một số trường hợp BCH Công đoàn chưa kịp thời nắm bắt để thăm hỏi, động viên. Chưa thường xuyên tổ chức được việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho đoàn viên.

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Tài chính. Đồng chí cũng có ý kiến góp ý đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của đại hội để thực hiện thắng lợi trọng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Đến dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua BCHCĐ Sở Tài chính nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang

phát biểu tại Đại hội

   Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, 95% trở lên tổ Công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đoàn viên công đoàn xếp loại từ khá trở lên; hằng năm Công đoàn cơ sở Sở Tài chính được xếp loại tốt trở lên; 100% Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn; 95% trở lên nữ đoàn viên, người lao động đạt dạnh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về Bình đẳng giới và được tham gia các hoạt động 8/3, 20/10; Quản lý chặt chẽ nguồn tài chính công đoàn. Hằng năm thực hiện tốt công tác trích nộp kinh phí công đoàn, thu đoàn phí công đoàn, lập dự toán, quyết toán; quản lý tài chính, tài sản công đoàn đúng quy định….

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Hà Giang

Khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028)

   Đại hội đã nhất trí bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Vũ Bá Việt, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu 02 Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu 03 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra công đoàn (01 chủ nhiệm UBKT là Phó chủ tịch CĐCS, 02 ủy viên UBKT) và bầu 02 Đại biểu chính thức, 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Nguyễn Vĩnh Thịnh - Phòng Quản lý Giá – Công sản

 

 

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường