Quản lý nhà nước về giá Quản lý nhà nước về giá

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tham dự Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Giá và các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn Luật Giá

Trong 2 ngày 25-26/11/2013 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá chủ trì) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Giá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Giá đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ. Hội Thẩm định giá Việt Nam; Văn phòng Chính phủ và đại diện của Lãnh đạo Sở và cán bộ phòng Giá, Thanh tra của 25 Sở Tài chính; Doanh nghiệp Thẩm định giá và đại diện phòng Tài chính các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi khai mạc ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã về tham dự Hội nghị và trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Giá. Theo đó, Luật Giá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Đây là dự án Luật đã được các đại biểu thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành rất cao, đạt 100% số phiếu (của các đại biểu có mặt).

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá đã trình bày Báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của 3 Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giá, đó là: Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Các Dự thảo Thông tư hướng dẫn đối với 03 Nghị định nêu trên cũng được bà Nguyễn Thị Thúy Nga giới thiệu để các đại biểu tham dự hội nghị tham gia góp ý kiến để Cục Quản lý giá hoàn thiện, trình Bộ ban hành.

 

Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Giá tại 25 tỉnh, thành phố phía Bắc

Trong khuôn khổ với thời gian 02 ngày, đại diện của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đã thảo luận sôi nổi, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 và Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013. Đại diện Sở Tài chính tỉnh Hà Giang, Đồng chí Lê Thị Xiết, Phó giám đốc Sở đã tham gia với ban soạn thảo về hình thức, nội dung các dự thảo và những vướng mắc trong thực tiễn cần phải bổ sung, điều chỉnh trong các dự thảo được Ban soạn thảo ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời đề nghị Bộ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác quản lý giá cho các Sở Tài chính địa phương. Đại diện Phó trưởng Ban soạn thảo Luật giá, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng, nội dung xuyên suốt của Luật giá và các Nghị định của Chính Phủ đó là nguyên tắc nhất quán đi theo cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, có tác động tích cực đến thị trường, đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đến đời sống xã hội và Luật giá có một ý nghĩa quản lý rất lớn và tác động đến hình thành nền kinh tế thị trường, là môi trường pháp lý góp phần để cộng đồng quốc tế đi đến công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá đánh giá cao những ý kiến đóng góp và ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu để tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành các Thông tư trong thời gian sớm nhất. 

                                                                                         Thực hiện: Ngọc Hà


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường