Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng bộ Sở Tài Chính

BHG- Chiều 10.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Tài Chính, nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở 7 tháng của năm 2016. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Trong 7 tháng của năm 2016, Đảng bộ Sở Tài Chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; quản lý các khoản thu để hạch toán kịp thời vào ngân sách. Đảm bảo chi thường xuyên theo dự toán giao đầu năm và các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách phát sinh trong năm phục vụ phát triển KT - XH, AN - QP, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện lồng ghép 20% các nguồn kinh phí từ các chương trình, tương đương khoảng 59 tỷ đồng để thực hiện các đề án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Sở Tài Chính chủ trì thẩm định 23 phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố; khảo sát, công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng quý I, II. Ban hành quy định về tiêu chuẩn định mức và quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý. Trong 7 tháng của năm 2016, Sở đã triển khai 12 cuộc thanh, kiểm tra, qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị hoàn trả ngân sách tỉnh gần 19 tỷ đồng. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng bộ Sở quan tâm chú trọng, thông qua việc thẩm tra dự toán của các đơn vị, Sở đã cắt giảm nhu cầu chi tiêu công khoảng 40% so với dự toán đơn vị lập.

Tại buổi làm việc, Đảng bộ Sở Tài Chính cũng đã có đề xuất, kiến nghị với tỉnh về một số nội dung như: Ban hành quy trình đánh giá kế toán các đơn vị khối tỉnh, huyện, công chức tài chính - kế toán xã thông qua cơ quan quản lý tài chính; có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính - kế toán cho chủ tài khoản và đội ngũ kế toán cấp tỉnh, huyện, xã. Tỉnh cho chủ trương xử lý nợ đọng quyết toán các dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành từ năm 2014 trở về trước (98 dự án); sớm cho ý kiến chỉ đạo đối với kiến nghị về giá thuê đất của 16 công ty trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ Sở Tài Chính cần xây dựng quy chế, chương trình làm việc cụ thể của BCH, BTV Đảng ủy; phổ biến, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình, tạo sự đồng thuận trong cơ quan. Đẩy mạnh việc cải cách TTHC, giải quyết công vụ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngành Tài chính tỉnh cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách, tư vấn xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với nguồn lực của địa phương phục vụ cho sự phát triển của tỉnh; làm tốt công tác quản lý giá, tài sản công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh. Tập trung làm tốt công tác xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh và thẩm định báo cáo quyết toán của ngân sách các huyện, thành phố. Đề xuất biện pháp xử lý tồn động về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành từ năm 2014 trở về trước theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài Chính…

HOÀNG NGỌC

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường