Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Bàn giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng 27/4, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế,  Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên môi trường tổ chức Lễ bàn giao tài sản cho Bệnh viện Phục hồi chức năng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

          Thực hiện Nghị định 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định số 648/QĐ-UBND về việc giao tài sản nhà nước cho Bệnh viện Phục hồi chức năng quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

          Sáng 27/4, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế,  Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên môi trường tổ chức Lễ bàn giao tài sản cho Bệnh viện Phục hồi chức năng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Chủ trì buổi lễ, ông Đặng Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã công bố Quyêt định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng giá trị tài sản nhà nước giao cho đơn vị là 39.549.983.000 đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 26.117.915.000 đồng, tài sản khác là 13.432.068.000 đồng

 
Các ngành tiến hành bàn giao tài sản cho Bệnh viện Phục hồi chức năng

.

.         Tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Toản đánh giá cao đơn vị đã khẩn trương tích cực triển khai các công việc như kiểm kê, phân loại, đánh giá lại tài sản làm cơ sở đề nghị Ủy ban nhân đân tỉnh giao tài sản cho đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị sau khi nhận bàn giao đơn vị có trách nhiệm sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bảo toàn, phát triển vốn và tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra thực tế và tổ chức bàn giao tài sản

Thay mặt đơn vị nhận bàn giao tài sản, bà Nguyễn Thị Hải Yên, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng cam kết sẽ thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và bảo toàn phát triển tốt nhất, hiệu quả nhất, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước theo đúng quy định./.

                                            Lê Thị Thủy - Phòng Quản lý công sản


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường