Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân Huyện Mèo Vạc ký kết bản ghi nhớ nội dung phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

   Thực hiện quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phân công các Sở, ngành phụ trách các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Ngày 31/8/2017, tại huyện Mèo Vạc, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ về các nội dung phối hợp giữa ngành và cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tham dự buổi ký kết có Đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên ban chấp hành Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Cao Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc.

Đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên ban chấp hành Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Tài chính và Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc ký kết công tác phối hợp

   Nội dung công tác phối hợp, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc trong việc tiếp cận và vận động để thu hút các nguồn vốn (gồm nguồn vốn ODA và nguồn xã hội hóa) để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật trên địa bàn.

3. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý tài chính tại cơ sở (cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch, chủ tài khoản, kế toán xã và kế toán các đơn vị trường học) nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và tài sản công, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

4. Phối hợp với huyện Mèo Vạc tổ chức thẩm định các khoản kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Phối hợp với UBND huyện trong chỉ đạo, hỗ trợ xã Niêm Tòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

   Trên cơ sở các nội dung đã ký kết. Sở Tài chính tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao trên địa bàn./.

                                                             Lê Thị Thủy - Phòng Quản lý Giá công sản

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường