Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính làm việc với Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

   Chiều ngày 27/01/2018, Đoàn công tác của Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính do đồng chí Trần Đức Thắng - Cục trưởng làm trưởng đoàn, cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tân Thịnh phó cục trưởng và các đồng chí lãnh đạo các phòng và Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia trực thuộc Cục Quản lý công sản.

   Tham dự buổi làm việc về phía Sở Tài chính Hà Giang có đồng chí Hà Việt Hưng - Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở Tài chính, Trung tâm Dịch vụ tài chính và chuyên viên phòng Quản lý Giá – Công sản.

(Đ/c Đặng Quốc Toản – Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh với đoàn công tác)

   Trong những năm qua, Trong khuôn khổ thể chế về quản lý tài sản công ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để quản lý tài sản công. Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản có giá trị lớn, sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị... Tỉnh Hà Giang cũng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Luật và Nghị định về công tác quản lý tài sản công nên công tác sử dụng, quản lý tài sản công của các đơn vị trong tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin đưa dữ liệu về các loại tài sản vào phần mềm quản lý đạt kết quả cao.

(Đ/c Hà Việt Hưng – Giám đốc Sở phát biểu, đề xuất một số kiến nghị đối với Đoàn công tác về các vấn đề quản lý tài sản công của tỉnh)

   Tuy nhiên Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, còn có những tồn tại hạn chế nhất định, như một số tài sản nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, khả năng thu hút các nguồn lực của xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác tài sản còn hạn chế, đặc biệt là tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản kết cấu hạ tầng,…

   Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, năm 2017, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

   Tuy nhiên, để việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật được đồng bộ và có hiệu quá, Sở Tài chính có một số kiến nghị, trong đó: Đề nghị Bộ Tài chính sớm xem xét trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định và Quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là Quyết định sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg để tỉnh Hà Giang có cơ sở triển khai thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm phát triển du lịch trên địa bàn…

(Đ/c Trần Đức Thắng – Cục trưởng cục Quản lý Công sản kết luận buổi làm việc)

   Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng - Cục trưởng cục Quản lý Công sản đã ghi nhận những cố gắng của tỉnh Hà Giang, đặc biệt là Sở Tài chính trong quá trình triển khai Luật Quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời sớm tham mưu, trình tỉnh ban hành các quy định về phân cấp, tiêu chuẩn, định mức về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn để công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt được hiệu quả cao./.

Anh Đức - Phòng Quản lý Giá và Công sản


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường