TIN TỨC - SỰ KIỆN TỔNG HỢP TIN TỨC - SỰ KIỆN TỔNG HỢP

Giới thiệu cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Giang

Giới thiệu cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: https://myhagiang.vn

 

- Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh Hà Giang (http://svhttdl.hagiang.gov.vn/tin-tuc-chi-tiet?newsId=150338)

- Hãy click link để xem video giới thiệu: www.youtube.com/watch

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường