Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời"