Chi đoàn Vụ đầu tư - Bộ Tài chính thăm và tặng quà tại Hà Giang Chi đoàn Vụ đầu tư - Bộ Tài chính thăm và tặng quà tại Hà Giang