Tin giải cầu lông chào mừng 68 năm ngày thành lập ngành tài chính 28.8.1945-28.8.2013 Tin giải cầu lông chào mừng 68 năm ngày thành lập ngành tài chính 28.8.1945-28.8.2013