Đoàn thanh niên CS HCM tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn 26.3 Đoàn thanh niên CS HCM tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn 26.3