Phim kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (VTV1) Phim kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính Việt Nam (VTV1)