Phóng sự 70 năm ngành Tài chính Hà Giang (HTV Hà Giang 28/8/2015) Phóng sự 70 năm ngành Tài chính Hà Giang (HTV Hà Giang 28/8/2015)