Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 07/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Lĩnh vực chung
Tên cấp phân loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Văn bản đính kèm VanBanGoc_Nghị quyết số 07.2019.NQ-HDND.signed.pdf(511,2 KB)