Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 15/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Lĩnh vực chung
Tên cấp phân loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Văn bản đính kèm VanBanGoc_Nghị quyết số 15.2019.NQ-HDND.signed chuan.pdf(1.028,6 KB)