Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Lĩnh vực chung
Tên cấp phân loại Quyết định
Ngày ban hành 23/09/2019
Ngày có hiệu lực 03/10/2019
Văn bản đính kèm VanBanGoc_20.2019.QD-UBND.pdf(361,3 KB)