VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản pháp quy 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước 06/09/2018
35/2013/QĐ-STC Quyết định ban hành quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang TTĐT của Sở Tài chính 26/02/2016
57/2013/QĐ-STC Quyết định về việc Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Giang 26/02/2016
96/2013/NQ-HDND Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực 12/07/2013
18/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng 20/02/2013
16/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 08/02/2013
14/2013/TT-BTC Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 05/02/2013
08/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách sách và nghiệp vụ kho bạc TABMIS 10/01/2013
2549/2012/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý 22/11/2012
197/2012/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 15/11/2012
161/2012/TT-BTC Thông tư quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 02/10/2012
11/2012/QH13 Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội về giá 20/06/2012
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 15/02/2012
1666/2011/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc thuộc tỉnh Hà Giang quản lý 11/08/2011
1364/2011/QĐ-UBND Quyết dịnh Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang 05/07/2011
43/2011/NĐ-CP Nghị định: Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
993/QĐ-BTTTT Quyết định: Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 01/01/2011
137/2010/TT-BTC Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản 15/09/2010
21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 08/09/2010
48/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng 07/05/2010
Hiển thị 1 - 20 of 36 kết quả.
của 2