VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản pháp quy 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
71/2020/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 30/07/2020
22/2020/QĐ-UBND Quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang 06/07/2020
50/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 01/06/2020
739/QĐ-BTC Phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 18/05/2020
29/2020/TT-BTC Thông tư: Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
13/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang 15/04/2020
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 09/04/2020
18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 31/03/2020
10/2020/QĐ-UBND Quyết định Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020 19/03/2020
10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020
15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử 03/02/2020
70/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính năm 2019 16/01/2020
01/2020/QĐ-UBND Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 13/01/2020
2896/CT-UBND V/v Đẩy mạnh kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết Luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang 31/12/2019
31/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang 31/12/2019
53/2019/QH14 Luật Lực lượng dự bị động viên 26/11/2019
51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 25/11/2019
49/2019/QH14 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 22/11/2019
45/2019/QH14 Bộ Luật lao động 20/11/2019
70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 03/10/2019
Hiển thị 1 - 20 of 111 kết quả.
của 6