VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản pháp quy 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
15/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 26/06/2019
16/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 26/06/2019
41/2019/QH14 Luật thi hành án hình sự 14/06/2019
43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14/06/2019
44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 14/06/2019
42/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ 14/06/2019
40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 13/06/2019
39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 13/06/2019
38/2019/QH14 Luật quản lý thuế 13/06/2019
13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang 05/06/2019
12/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 11/04/2019
11/2019/QĐ-UBND Quyết định: Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Giang quản lý 08/04/2019
09/2019/QĐ-UBND Quyết định: Quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 02/04/2019
08/2019/QĐ-UBND Quyết định: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang 19/03/2019
08/2019/QĐ-UBND Quyết định: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang 19/03/2019
07/2019/QĐ-UBND Quyết định: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành 27/02/2019
05/2019/QĐ-UBND Quyết định: Ban hành Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang 26/02/2019
04/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang 12/02/2019
03/2019QĐ-UBND Quyết định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang 30/01/2019
130/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
Hiển thị 1 - 20 of 56 kết quả.
của 3