Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Số hiệu văn bản 01/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê others
Tên cấp phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày có hiệu lực 27/01/2020
Văn bản đính kèm VanBanGoc_01.2020.QD-UBND.pdf(466,0 KB)