Thông tư: Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Số hiệu văn bản 29/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê Quản lý Tài sản công
Tên cấp phân loại Thông tư
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày có hiệu lực 02/06/2020
Văn bản đính kèm TT29-2020-TT-BTC huong dan.pdf(1.131,8 KB)