Phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản 739/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê Lĩnh vực chung
Tên cấp phân loại Quyết định
Ngày ban hành 18/05/2020
Ngày có hiệu lực 18/05/2020
Văn bản đính kèm QD 739 BTC.pdf(676,9 KB)