VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản ban hành bởi 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
50/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 01/06/2020
739/QĐ-BTC Phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 18/05/2020
29/2020/TT-BTC Thông tư: Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 17/04/2020
18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 31/03/2020
10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020
70/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính năm 2019 16/01/2020
70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 03/10/2019
49/2019/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/08/2019
31/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 05/06/2019
24/2019/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mửc sử dụng xe ô tô 22/04/2019
17/2019/TT-BTC Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" 21/03/2019
133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 28/12/2018
119/2018/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 05/12/2018
64/2018/TT-BTC ửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 30/07/2018
13496/BTC-ĐT xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán 09/10/2017
09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 18/11/2016
18/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng 20/02/2013
16/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 08/02/2013
14/2013/TT-BTC Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 05/02/2013
08/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách sách và nghiệp vụ kho bạc TABMIS 10/01/2013
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2