VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản thuộc lĩnh vực 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử 03/02/2020
17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Giang 11/09/2019
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 12/06/2018
35/2013/QĐ-STC Quyết định ban hành quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang TTĐT của Sở Tài chính 26/02/2016
57/2013/QĐ-STC Quyết định về việc Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Giang 26/02/2016
2549/2012/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan thuộc tỉnh quản lý 22/11/2012
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 15/02/2012
43/2011/NĐ-CP Nghị định: Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
993/QĐ-BTTTT Quyết định: Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 01/01/2011
21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 08/09/2010
102/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 06/11/2009
26/2009/TT-BTTTT Thông tư quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 31/07/2009
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Thông tư liên tịch: Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 26/05/2008
Hiển thị 13 kết quả
của 1