Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Tin tức tài chính
Năm 2012 là năm khó khăn, vất vả đối với nền kinh tế thế giới và cả nước nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng. Có lẽ, chưa năm nào số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động do sức mua trên thị trường giảm, hàng hoá ứ đọng nhiều như năm vừa qua. Và có lẽ, chưa bao giờ số người thất nghiệp tăng mạnh, đặt gánh nặng cho công tác an sinh xã hội như năm Nhâm Thìn
Thanh tra Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Tài chính – Ngân sách – Giá cả trên địa bàn; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư XDCB hoàn thành là một trong những khâu quan trọng trong công tác Quản lý đầu tư. Thông qua Quyết toán để xác định giá trị thực tế của Công trình
Trung tâm Dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Hà Giang đã phối hợp cùng Học viện Tài chính mở 5 lớp bồi dưỡng, cặp nhật kiến thức trong quản lý vốn đầu tư XDCB và huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại các huyện
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đầu năm 2011, cùng với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp TABMIS; Trong điều kiện cả tỉnh chưa có đơn vị nào triển khai ứng dụng văn phòng điện tử, Sở Tài chính Hà Giang đã đi đầu triển khai thành công việc ứng dụng phần mềm "Văn phòng điện tử eOffice" vào hoạt động.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTChướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Đây là một bước tiếp theo trong việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ, trước đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ với mục tiêu Quỹ bảo trì đường bộ để thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ
Sau gần hai năm thực hiện các nỗ lực ổn định hóa nền kinh tế vĩ mô, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, trong đó, khắc phục những yếu kém về tăng trưởng kém bền vững, cũng như những yếu tố dể tổn thương đã tích tụ dần trong quá trình phát triển là việc cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.
Con số trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh công bố tại buổi họp báo sau Hội nghị nhóm tư vấn các Nhà tài trợ (CG) kết thúc chiều tối ngày 12/10, tại Hà Nội.
Hiển thị 141 - 149 of 149 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 8

TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường