CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên và người lao động cả nước tham gia, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung)

Thời gian nhận ý kiến góp ý: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Các ý kiến gửi trực tiếp theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc email: tochuc.tld@gmail.com.

File Dự thảo (xem và tải về file doc)

 

Nguồn: Cổng TTĐT Công đoàn Việt Nam

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/chi-dao-cua-tld-519/du-thao-dieu-le-cong-doan-viet-nam-khoa-xii-(sua-doi-bo-sung)-354959.tld