Hoạt động Đảng,Đoàn thể Hoạt động Đảng,Đoàn thể

Nêu cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, diễn ra ngày 4/4 tại Hà Nội.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Bùi Văn Cường.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Minh Châu

Tính đến hết năm 2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người. Trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 44,8%; số làm việc trong các cơ quan hành chính là 54.810 người, số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là 15.286 người; số làm việc trong các doanh nghiệp là 12.470 người.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Trong 5 năm cán bộ, công chức, viên chức, thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu với các cấp cắt giảm hơn 2.000 thủ tục hành chính, góp phần từng bước khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Việc giám sát, kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động được tăng cường; trên 1.500 cuộc kiểm tra được tiến hành ở các cấp; tổ chức 12 cuộc tư vấn pháp luật cho trên 2.000 lao động tại các doanh nghiệp.

Công đoàn trong các doanh nghiệp trực thuộc đã quan tâm hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động. 100% công đoàn các doanh nghiệp đã xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhiều đơn vị đã thỏa thuận được các điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động và tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa ước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Minh Châu

Các cấp công đoàn đã chủ động đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó trên 80% công đoàn làm tốt vai trò đại diện cho người lao động tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, trong thực hiện chính sách về đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quan tâm cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc, cố gắng cùng lãnh đạo đơn vị khai thác mọi tiềm năng để tạo và tăng nguồn quỹ đời sống cho cán bộ, đoàn viên.

Hiện nay, hầu hết các đơn vị đều có chế độ hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ, nhân viên. Trên 50% đơn vị đã tổ chức được bếp ăn tại cơ quan bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 100% đơn vị làm tốt việc thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên khi đau ốm hoặc gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Trên 70% công đoàn đã tổ chức hoặc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đi tham quan, nghỉ mát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, xây dựng quỹ giúp đỡ cho đoàn viên khó khăn ngay tại đơn vị. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn Viên chức đã quyên góp, ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội tình nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, với vị trí là tổ chức Công đoàn của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Công đoàn Viên chức Việt Nam thời gian qua đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước, tham gia hoạch định và tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  Ảnh: Minh Châu

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đây là giai đoạn quyết định cho việc thực hiện, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam gắn với trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho giai đoạn tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đại hội cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị, của từng tổ chức Công đoàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên phát huy khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, mỗi tổ chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo" gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, sao cho tổ chức Công đoàn phải thực sự là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V. Ảnh: Minh Châu

Đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng, với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, Công đoàn Viên chức các cấp đã tập trung đổi mới phương pháp, nội dung với các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, tích cực thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên; triển khai đảm bảo lợi ích, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành, để các hoạt động của công đoàn thiết thực và gắn bó mật thiết hơn nữa với đoàn viên, phù hợp với điều kiện ở cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018-2023 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 38 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam./.

Nguồn: Báo điện tử ĐCSVN

http://www.dangcongsan.vn/xay-dung-dang/neu-cao-vai-tro-cua-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-trong-he-thong-chinh-tri-479173.html


Về đầu