CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Giang, Khoá VII Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quyết định số 26/QĐ-CĐVC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang về việc công nhận kết quả bầu cử BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính tỉnh Hà Giang Khoá VII Nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Danh sách các Đồng chí trong Ban chấp hành:

1/ Đ/c Trần Hữu Khuynh - Chủ tịch

2/ Đ/c Trần Trung Tuyến - Phó Chủ tịch

3/ Đ/c Lê Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch

4/ Đ/c Ngô Bá Đủ - Ủy viên

5/ Đ/c Lâm Hương Giang - Ủy viên